Skip to main content

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Combinatory Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal használatának feltételeit.

A Combinatory Kft. weboldalának böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta aCombinatory Kft. weboldalának használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Combinatory Kft.
A szolgáltató székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 27. I/10.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@combinatory.hu
Nyilvántartási száma: XXXXX
Adószáma: 14774377-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság
Telefonszámai: 06-1-311-9999 ; 06-30-311-9999
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Evolutionet Kft.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A regisztráció illetve vásárlás során a Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

Amennyiben Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el,  nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.